Upravna zgrada RJ Hortikultura - Hrvatske šume - Zagreb

Zamjena starog pokrova od crijepa. Novi pokrov je Gerard Biber 2 Greenstone (400 m2). Izrada drvene krovne konstruckije, postavljanje hidro i termoizolacije, limarski radovi te montaža gromobrana. Naručitelj: Hrvatske šume d.o.o., Zagreb.

Galerija slika

Ostale reference